Ukulele No Subete, 2020, Japan

Ukulele Kids Club Japan, 2020

Acoustic Guitar Magazine, Summer 2018, Japan

Ukulele Magazine, Winter 2018, Japan

Player, March 2018, Japan

Luthiers for a Cause, 2018, USA

Ukulele, April 2018, USA

Acoustic Guitar Zukuri No Takumi Tachi 2, 2016, Japan